سایت فروش پوشاک بانوان
توسط stechnology در تاریخ 02 آذر 99
سایت فروش پوشاک بانوان
در این سایت فروشگاهی امکان ثیت نام از طریق پیامک ، ارسال پیامک ، افزودن پرداخت اینترنتی ، مجوزهای اینماد و .. اخذ گردیده و اتصال به سیستم حسابداری فروشگاه برای مدیریت محصولات و انبار انجام شده است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
سایت فروش پوشاک بانوان
توسط stechnology در تاریخ 02 آذر 1399
در این سایت فروشگاهی امکان ثیت نام از طریق پیامک ، ارسال پیامک ، افزودن پرداخت اینترنتی ، مجوزهای اینماد و .. اخذ گردیده و اتصال به سیستم حسابداری فروشگاه برای مدیریت محصولات و انبار انجام شده است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
1
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر stechnology