عکاسی پروژه ای
توسط sungoddess در تاریخ 04 اسفند 96
عکاسی پروژه ای
عکاسی پروژه با عنوان "مانکن" عکس فقط در حد تنظیم نور و کنتراست ادیت شده.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
عکاسی پروژه ای
توسط sungoddess در تاریخ 04 اسفند 1396
عکاسی پروژه با عنوان "مانکن" عکس فقط در حد تنظیم نور و کنتراست ادیت شده.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
142
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sungoddess