طراحی سایت مرجع
توسط takman در تاریخ 25 فروردین 00
طراحی سایت مرجع
سایت dsmref.com ، سایتی مرجع در زمینه dsm در ایران است که قرار است منبعی برای dsm به تمام دانشجویان ایرانی که میخواهند در این زمینه فعالیت کنند، باشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی سایت مرجع
توسط takman در تاریخ 25 فروردین 1400
سایت dsmref.com ، سایتی مرجع در زمینه dsm در ایران است که قرار است منبعی برای dsm به تمام دانشجویان ایرانی که میخواهند در این زمینه فعالیت کنند، باشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
65
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر takman