پشتیبانی و محتوا نویس
توسط takman در تاریخ 25 فروردین 00
پشتیبانی و محتوا نویس
سایت زمانسرا در زمینه ساعت های دیواری و ایستاده و رومیزی فعالیت داشته و توانسته در مدت کوتاهی از رقیبان خود سبقت بگیرد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پشتیبانی و محتوا نویس
توسط takman در تاریخ 25 فروردین 1400
سایت زمانسرا در زمینه ساعت های دیواری و ایستاده و رومیزی فعالیت داشته و توانسته در مدت کوتاهی از رقیبان خود سبقت بگیرد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
63
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر takman