• معرف خارج از سایت
    یعنی ایشون تو حرفه اشون معرکه هستند. یک پیشنهادشون کار لنگ چند ساله ما رو حل کرد. خیلی رفتار حرفه ای دارند و خیلی هم کار رو خوب انجام میدن. واقعا ایشون بیست هستند.