تولید محتوا در باره سگ هاسکی
توسط winnerone در تاریخ 01 شهریور 98
تولید محتوا در باره سگ هاسکی
بخشی از محتوای مقاله درباره سگ هاسکی سگ جانوری شگفت انگیزی هستند که انسان ها از ویژگی های آنها نهایت استفاده و بهره را می برند. سگ ها کارهای مفید زیادی برای انسان ها انجام می دهند از جمله در زمینه شکار،کار درمزرعه،حوزه امنیت و افراد معلول از جمله نابینایان به انسان ها کمک می کنند.یکی از این سگ های فوق العاده سگ هاسکی می باشد.سگ هاسکی سال ۱۹۰۹ میلادی به آلاسکا برده شد. سگ هاسکی در اصل در مناطق شمالی کره زمین مورد استفاده قرار می گرفتند اما هم اکنون به عنوان سگ دست آموز نیز واردمنازل مردم شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
تولید محتوا در باره سگ هاسکی
توسط winnerone در تاریخ 01 شهریور 1398
بخشی از محتوای مقاله درباره سگ هاسکی سگ جانوری شگفت انگیزی هستند که انسان ها از ویژگی های آنها نهایت استفاده و بهره را می برند. سگ ها کارهای مفید زیادی برای انسان ها انجام می دهند از جمله در زمینه شکار،کار درمزرعه،حوزه امنیت و افراد معلول از جمله نابینایان به انسان ها کمک می کنند.یکی از این سگ های فوق العاده سگ هاسکی می باشد.سگ هاسکی سال ۱۹۰۹ میلادی به آلاسکا برده شد. سگ هاسکی در اصل در مناطق شمالی کره زمین مورد استفاده قرار می گرفتند اما هم اکنون به عنوان سگ دست آموز نیز واردمنازل مردم شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
163
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر winnerone