اپلیکیشن جدید بانک مسکن
توسط xigxagdesign در تاریخ 15 اردیبهشت 97
اپلیکیشن جدید بانک مسکن
طراحی اپلیکیشن بانک مسکن نرم افزار های استفاده شده: Adobe Xd, Adobe Photoshop سبک طراحی: IOS 11
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
اپلیکیشن جدید بانک مسکن
توسط xigxagdesign در تاریخ 15 اردیبهشت 1397
طراحی اپلیکیشن بانک مسکن نرم افزار های استفاده شده: Adobe Xd, Adobe Photoshop سبک طراحی: IOS 11
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
803
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر xigxagdesign