گرافیک و صفحه‌آرایی نشریه
توسط zahiri در تاریخ 10 تیر 99
گرافیک و صفحه‌آرایی نشریه
#نشریه #مجله #صفحه_آرایی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
گرافیک و صفحه‌آرایی نشریه
توسط zahiri در تاریخ 10 تیر 1399
#نشریه #مجله #صفحه_آرایی
مهارت های استفاده شده
5
28
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر zahiri