سامانه جامع تخمین رتبه نوین نگرش عمران
توسط zantium در تاریخ 23 دی 98
سامانه جامع تخمین رتبه نوین نگرش عمران
این محاسبه گر برای محاسبه تقریبی رتبه کنکور ارشد با استفاده از فرمول های از پیش بدست آمده طراحی شده که کاربر بدون رفرش صفحه می تواند محدوده رتبه تقریبی خود را مشاهده کند. برای اینکار کافیست درصد های مدنظر خود را وارد نماید.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
سامانه جامع تخمین رتبه نوین نگرش عمران
توسط zantium در تاریخ 23 دی 1398
این محاسبه گر برای محاسبه تقریبی رتبه کنکور ارشد با استفاده از فرمول های از پیش بدست آمده طراحی شده که کاربر بدون رفرش صفحه می تواند محدوده رتبه تقریبی خود را مشاهده کند. برای اینکار کافیست درصد های مدنظر خود را وارد نماید.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
179
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر zantium