اپلیکیشن مُدیار
توسط zohouri در تاریخ 16 اردیبهشت 98
اپلیکیشن مُدیار
طراحی رابط کاربری و برنامه نویسی سمت کاربر اپلیکیشن معرفی خیاطی ها، مراکز فروش لوازم خیاطی، پارچه و ... (آماده سازی API توسط کاربر: dezchilds@)
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
اپلیکیشن مُدیار
توسط zohouri در تاریخ 16 اردیبهشت 1398
طراحی رابط کاربری و برنامه نویسی سمت کاربر اپلیکیشن معرفی خیاطی ها، مراکز فروش لوازم خیاطی، پارچه و ... (آماده سازی API توسط کاربر: dezchilds@)
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
10
406
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر zohouri