اپلیکیشن اندروید اسطرلاب
توسط zohouri در تاریخ 05 مرداد 98
اپلیکیشن اندروید اسطرلاب
طراحی رابط کاربری و برنامه نویسی اپلیکیشن اسطرلاب. دارای بخش های اخبار، مقالات، نظرات مشتریان، سرویس های مشاوره، آشنایی با بروج فلکی و ...
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
اپلیکیشن اندروید اسطرلاب
توسط zohouri در تاریخ 05 مرداد 1398
طراحی رابط کاربری و برنامه نویسی اپلیکیشن اسطرلاب. دارای بخش های اخبار، مقالات، نظرات مشتریان، سرویس های مشاوره، آشنایی با بروج فلکی و ...
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
8
331
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر zohouri