پروژه خود را ایجاد کنید، پیشنهادات فریلنسرها را دریافت کنید
و بعد از رضایت از کار پرداخت را انجام دهید
پونیشا
مبلغ
{{ currentFormCurrency.symbol }}
{{ currentFormCurrency.symbol }}
  • یک پروژه نرم افزاری است که راستای  تحقق ارتباط بین پزشک وبیمار از ر...
    بودجه:
    17 پیشنهاد
    9 روز, 19 ساعت
هیچ نتیجه ای یافت نشد