پروژه خود را ایجاد کنید، پیشنهادات فریلنسرها را دریافت کنید
و بعد از رضایت از کار پرداخت را انجام دهید
پونیشا
مبلغ
{{ currentFormCurrency.symbol }}
{{ currentFormCurrency.symbol }}
 • سلام روزتون بخیر ما قصد داریم ویدئو های انگیزشی برای دانش آمو...
  بودجه:
  77 پیشنهاد
  10 روز, 15 ساعت
 • موضوع:طراحی مدل ارزیابی عملکرد کارکنان یک سازمان و شناسایی فرصت ها و ت...
  بودجه:
  13 پیشنهاد
  5 روز, 14 ساعت
هیچ نتیجه ای یافت نشد