سامانه مدیریت دانش
توسط aisolutions در تاریخ 19 فروردین 00
سامانه مدیریت دانش
این سامانه در واقع بعنوان بخشی از زیرسامانه های دستیار هوشمند می باشد که وظیفه مدیریت و نگهداری پایگاه دانش را انجام می دهد و قابلیت کامل ایجاد، ویرایش، حذف و جستجو در آن پیاده سازی گردیده و از تکنیک های پردازش زبان طبیعی بهره می برد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
سامانه مدیریت دانش
توسط aisolutions در تاریخ 19 فروردین 1400
این سامانه در واقع بعنوان بخشی از زیرسامانه های دستیار هوشمند می باشد که وظیفه مدیریت و نگهداری پایگاه دانش را انجام می دهد و قابلیت کامل ایجاد، ویرایش، حذف و جستجو در آن پیاده سازی گردیده و از تکنیک های پردازش زبان طبیعی بهره می برد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
0
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر aisolutions