پرس داشبورد | خدمات پرسش و پاسخ
توسط aminghaninia در تاریخ 28 مرداد 97
پرس داشبورد | خدمات پرسش و پاسخ
پنل حرفه ای خدمات پرسش و پاسخ پرس داشبورد مدیریت کارمندان مدیریت متخصص ها مدیریت نقش ها و پرمیشن ها سیستم کوتاه کننده لینک سیستم تیکتینگ مدیریت متخصصین و رده بندی هر متخصص ( زیر نظر انجمن علمی پیام نور بابل )
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پرس داشبورد | خدمات پرسش و پاسخ
توسط aminghaninia در تاریخ 28 مرداد 1397
پنل حرفه ای خدمات پرسش و پاسخ پرس داشبورد مدیریت کارمندان مدیریت متخصص ها مدیریت نقش ها و پرمیشن ها سیستم کوتاه کننده لینک سیستم تیکتینگ مدیریت متخصصین و رده بندی هر متخصص ( زیر نظر انجمن علمی پیام نور بابل )
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
194
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر aminghaninia