طراحی صفحه Smart Farming شرکت ویرارایان
توسط amirmasoudborqei در تاریخ 18 خرداد 98
طراحی صفحه Smart Farming شرکت ویرارایان
تعدادی از صفحات وبسایت را از نو طراحی کردیم. این طراحی، صفحه کشاورزی هوشمند می باشد که کاملا مطابق با رنگ سازمانی شرکت انجام شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی صفحه Smart Farming شرکت ویرارایان
توسط amirmasoudborqei در تاریخ 18 خرداد 1398
تعدادی از صفحات وبسایت را از نو طراحی کردیم. این طراحی، صفحه کشاورزی هوشمند می باشد که کاملا مطابق با رنگ سازمانی شرکت انجام شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
23
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر amirmasoudborqei