نمونه کار ساخت ویدیو رویداد
توسط arash9775 در تاریخ 10 آبان 98
نمونه کار ساخت ویدیو رویداد
پروژه افتر افکتس و پریمیر با استفاده از ویدیو های ارسال شده کارفرما.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نمونه کار ساخت ویدیو رویداد
توسط arash9775 در تاریخ 10 آبان 1398
پروژه افتر افکتس و پریمیر با استفاده از ویدیو های ارسال شده کارفرما.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
11
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر arash9775