تیزر مناطق آزاد به سفارش پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
توسط arash9775 در تاریخ 18 مهر 98
تیزر مناطق آزاد به سفارش پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
تیزر معرفی مناطق آزاد به سفارش پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با استفاده از افتر افکت و پریمیر پرو. هدف از این کلیپ نمایش فضاهای شهری، صنعتی و توریستی این مناطق بود.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
تیزر مناطق آزاد به سفارش پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
توسط arash9775 در تاریخ 18 مهر 1398
تیزر معرفی مناطق آزاد به سفارش پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با استفاده از افتر افکت و پریمیر پرو. هدف از این کلیپ نمایش فضاهای شهری، صنعتی و توریستی این مناطق بود.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
11
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر arash9775