ساخت تیزر
توسط dumboy در تاریخ 27 آبان 01
ساخت تیزر
این تیزر از فیلم im thinking of ending thinks تهیه شده تایم لاین اتفاقات این فیلم را نشان میدهد (این فیلم در زمان های مختلف و غیر خطی است)
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ساخت تیزر
توسط dumboy در تاریخ 27 آبان 1401
این تیزر از فیلم im thinking of ending thinks تهیه شده تایم لاین اتفاقات این فیلم را نشان میدهد (این فیلم در زمان های مختلف و غیر خطی است)
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
9
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر dumboy