اپلیکیشن اندروید برای رزرو یا درخواست آنی تاکسی
توسط fahimerafiee در تاریخ 26 تیر 97
اپلیکیشن اندروید برای رزرو یا درخواست آنی تاکسی
طراحی تجربه کاربری برای یک اپلیکیشن اندروید تاکسیرانی که در آن مسافرها هم میتوانند تاکسی رزرو کنند و هم در همان لحظه درخواست کنند.(فقط بعضی از صفحه های اپلیکیشن مختص مسافرها را قرار داده ام)
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
اپلیکیشن اندروید برای رزرو یا درخواست آنی تاکسی
توسط fahimerafiee در تاریخ 26 تیر 1397
طراحی تجربه کاربری برای یک اپلیکیشن اندروید تاکسیرانی که در آن مسافرها هم میتوانند تاکسی رزرو کنند و هم در همان لحظه درخواست کنند.(فقط بعضی از صفحه های اپلیکیشن مختص مسافرها را قرار داده ام)
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
272
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر fahimerafiee