نمونه کارت ویزیت
توسط hoseinnikiii در تاریخ 16 مرداد 98
نمونه کارت ویزیت
نمونه فوق از بندست که قبل از اومدنم به پونیشا و در سایت Guru که بودم طرح کردم. نمونه فوق برای شخص مشاور املاک هست
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نمونه کارت ویزیت
توسط hoseinnikiii در تاریخ 16 مرداد 1398
نمونه فوق از بندست که قبل از اومدنم به پونیشا و در سایت Guru که بودم طرح کردم. نمونه فوق برای شخص مشاور املاک هست
مهارت های استفاده شده
4
27
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر hoseinnikiii