سامانه مدیریت نقاط تعریف شده
توسط hossein1363422 در تاریخ 03 دی 97
سامانه مدیریت نقاط تعریف شده
این سامانه مدیریت جهت تعریف و ویرایش نقاط در نقشه و سایر امکانات مدیریتی برای یک اپلیکیشن اندروید می باشد. اپلیکیشن اندروید نیز به صورت آنلاین با این سامانه در ارتباط است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
سامانه مدیریت نقاط تعریف شده
توسط hossein1363422 در تاریخ 03 دی 1397
این سامانه مدیریت جهت تعریف و ویرایش نقاط در نقشه و سایر امکانات مدیریتی برای یک اپلیکیشن اندروید می باشد. اپلیکیشن اندروید نیز به صورت آنلاین با این سامانه در ارتباط است.
مهارت های استفاده شده
1
203
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر hossein1363422