پنل مدیریت سامانه ردیاب GPS
توسط hossein1363422 در تاریخ 06 دی 97
پنل مدیریت سامانه ردیاب GPS
پنل مدیریت جهت کنترل و مشاهده دستگاه های GPS و همچنین ارتباط با اپ اندروید. نوشته شده در ASP.NET و دارای قابلیت های مختلف مانند: تعریف محدوده مجاز - تعریف سرعت مجاز - مدیریت آلارم - گروه بندی دستگاه ها - گزارشگیری به تفکیک اطلاعات و نقشه - مشاهده جهت حرکت و ...
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پنل مدیریت سامانه ردیاب GPS
توسط hossein1363422 در تاریخ 06 دی 1397
پنل مدیریت جهت کنترل و مشاهده دستگاه های GPS و همچنین ارتباط با اپ اندروید. نوشته شده در ASP.NET و دارای قابلیت های مختلف مانند: تعریف محدوده مجاز - تعریف سرعت مجاز - مدیریت آلارم - گروه بندی دستگاه ها - گزارشگیری به تفکیک اطلاعات و نقشه - مشاهده جهت حرکت و ...
مهارت های استفاده شده
5
235
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر hossein1363422