تولید محتوا برای سایت انگلیسی زبان
توسط marianna در تاریخ 13 اسفند 97
تولید محتوا برای سایت انگلیسی زبان
در این نمونه کار پروژه بر مبنای نیاز غذایی کودکان از 6 ماهگی تا 5 سالگی مورد بررسی قرار گرفته اند.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
تولید محتوا برای سایت انگلیسی زبان
توسط marianna در تاریخ 14 اسفند 1397
در این نمونه کار پروژه بر مبنای نیاز غذایی کودکان از 6 ماهگی تا 5 سالگی مورد بررسی قرار گرفته اند.
مهارت های استفاده شده
0
48
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر marianna