طراحی لوگو شرکت بانیا صنعت
توسط mehhdepoor در تاریخ 03 خرداد 99
طراحی لوگو شرکت بانیا صنعت
بیش از 10 پیش طرح برای طراحی لوگو انجام شد و برای تایید نهایی 3 عدد لوگو به کارفرماتحویل شد و این لوگو مورد تایید قرار گرفت.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو شرکت بانیا صنعت
توسط mehhdepoor در تاریخ 03 خرداد 1399
بیش از 10 پیش طرح برای طراحی لوگو انجام شد و برای تایید نهایی 3 عدد لوگو به کارفرماتحویل شد و این لوگو مورد تایید قرار گرفت.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
1
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mehhdepoor