طراحی پوستر جهت مسابقه عکاسی میراث ناملموس خاور میانه
توسط mehhdepoor در تاریخ 03 خرداد 99
طراحی پوستر جهت مسابقه عکاسی میراث ناملموس خاور میانه
سفارش دهنده این پوستر میراث ناملموس ایران بودند.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی پوستر جهت مسابقه عکاسی میراث ناملموس خاور میانه
توسط mehhdepoor در تاریخ 03 خرداد 1399
سفارش دهنده این پوستر میراث ناملموس ایران بودند.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
1
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mehhdepoor