نقاشی دیجیتال
توسط mohammad_222 در تاریخ 20 اسفند 96
نقاشی دیجیتال
در این پروژه ها از قلم نوری wacom intous استفاده شده و همگی در نرم افزار فتوشاپ طراحی شدند.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نقاشی دیجیتال
توسط mohammad_222 در تاریخ 20 اسفند 1396
در این پروژه ها از قلم نوری wacom intous استفاده شده و همگی در نرم افزار فتوشاپ طراحی شدند.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
155
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mohammad_222