خانه هوشمند
توسط rojansoft در تاریخ 29 دی 96
خانه هوشمند
اپ اندرویدی ارتباط با سیستم مرکزی خانه های هوشمند جهت مانیتورینگ و کنترل وضعیت
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
خانه هوشمند
توسط rojansoft در تاریخ 29 دی 1396
اپ اندرویدی ارتباط با سیستم مرکزی خانه های هوشمند جهت مانیتورینگ و کنترل وضعیت
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
244
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر rojansoft