ارتباط با سیستم رزواسیون آنلاین لیازون Liaison و راه اندازی
توسط sanay_khf در تاریخ 25 خرداد 95
ارتباط با سیستم رزواسیون آنلاین لیازون Liaison و راه اندازی
در سیستم های صدور بلیط یک نرم افزار لیازون Liaison وجود دارد که تمامی آژانسهای مسافرتی جهت رزو / صدور / کنسل و کل عملیات مربوط به بلیط های هواپیمایی باید با این نرم افزار شبیه محیط DOS استفاده کنند. این نرم افزار یک UTS Terminal Emulator هست که ارتباط با سیستم صدور بلیط را در سطح زیرساخت شبکه ایجاد میکند. یکی از بزرگترین مشکلات آژانسها ، یافتن اپراتور مسلط به این نرم افزار و آشنا به تمامی دستورات Command Line آن می باشد و عموما بیشتر آژانسهای مسافرتی در این بخش بسیار حیاتی و مهم مشکلات زیادی دارند. ما یک نرم افزار قدرتمند و رابط بین کاربری با این سیستم بسیار قدیمی و پیچیده فراهم نمودیم که کار با آن را بسیار ساده کرده و حتی یک کاربر عادی نیز میتواند اقدام به کلیه عملیات پیچیده مربوط به این سیستم را انجام دهد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ارتباط با سیستم رزواسیون آنلاین لیازون Liaison و راه اندازی
توسط sanay_khf در تاریخ 25 خرداد 1395
در سیستم های صدور بلیط یک نرم افزار لیازون Liaison وجود دارد که تمامی آژانسهای مسافرتی جهت رزو / صدور / کنسل و کل عملیات مربوط به بلیط های هواپیمایی باید با این نرم افزار شبیه محیط DOS استفاده کنند. این نرم افزار یک UTS Terminal Emulator هست که ارتباط با سیستم صدور بلیط را در سطح زیرساخت شبکه ایجاد میکند. یکی از بزرگترین مشکلات آژانسها ، یافتن اپراتور مسلط به این نرم افزار و آشنا به تمامی دستورات Command Line آن می باشد و عموما بیشتر آژانسهای مسافرتی در این بخش بسیار حیاتی و مهم مشکلات زیادی دارند. ما یک نرم افزار قدرتمند و رابط بین کاربری با این سیستم بسیار قدیمی و پیچیده فراهم نمودیم که کار با آن را بسیار ساده کرده و حتی یک کاربر عادی نیز میتواند اقدام به کلیه عملیات پیچیده مربوط به این سیستم را انجام دهد.
مهارت های استفاده شده
5
955
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sanay_khf