فارسی سازی قالب وردپرس اتصال درگاه بانک های پارسیان، ملت
توسط sanay_khf در تاریخ 25 خرداد 95
فارسی سازی قالب وردپرس اتصال درگاه بانک های پارسیان، ملت
یک انجین بنام freelanceengine از مجموعه قالبهای https://www.enginethemes.com/themes هست که کاری تقریبا شبیه کار پونیشا را انجام میدهد اما یکی از کارفرمایان با نام کاربری titup25 در پروژه با لینک http://ponisha.ir/project/27067 نیاز خود را به این قالب و سفارشی کردن آن برای ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری اعلام نمودند. با توجه به ابتکار و ایده ی کارفرمای محترم قالب خریداری شده و ترجمه و فارسی سازی و راست به چپ گردید. ضمنا این قالب برای پروژه http://ponisha.ir/project/29939 نیز ارائه شده است که کاملا مرتبط با نیاز کارفرما می باشد. راه اندازی این قالب مستلزم ارتباط با درگاههای پرداخت آنلاین بوده که با دو درگاه پرداخت بانک ملت و بانک پارسیان ، این قالب برای ایشان راه اندازی و هم اکنون در دسترس عموم می باشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
فارسی سازی قالب وردپرس اتصال درگاه بانک های پارسیان، ملت
توسط sanay_khf در تاریخ 25 خرداد 1395
یک انجین بنام freelanceengine از مجموعه قالبهای https://www.enginethemes.com/themes هست که کاری تقریبا شبیه کار پونیشا را انجام میدهد اما یکی از کارفرمایان با نام کاربری titup25 در پروژه با لینک http://ponisha.ir/project/27067 نیاز خود را به این قالب و سفارشی کردن آن برای ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری اعلام نمودند. با توجه به ابتکار و ایده ی کارفرمای محترم قالب خریداری شده و ترجمه و فارسی سازی و راست به چپ گردید. ضمنا این قالب برای پروژه http://ponisha.ir/project/29939 نیز ارائه شده است که کاملا مرتبط با نیاز کارفرما می باشد. راه اندازی این قالب مستلزم ارتباط با درگاههای پرداخت آنلاین بوده که با دو درگاه پرداخت بانک ملت و بانک پارسیان ، این قالب برای ایشان راه اندازی و هم اکنون در دسترس عموم می باشد.
مهارت های استفاده شده
1
391
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sanay_khf