مدیریت APPRON فرودگاه
توسط sanay_khf در تاریخ 29 آبان 93
مدیریت APPRON فرودگاه
سیستم فوق یک سامانه مدیریت پروازهای ورودی و خروجی به فروگاه میباشد. امکانات آن به شرح ذیل میباشد: * مدیریت کاربران و سطح دسترسی آنها * مدیریت ایرلاین ها AirLines * مدیریت انواع هواپیما * مدیریت انواع پارکینگ و Zone که قابلیت نمایش و مدیریت پارکینگ بصورت عکس هوایی و گرافیکی را دارد. * مدیریت شرکتهای خدماتی و سرویس دهنده های هواپیما * دریافت اطلاعات پرواز از سامانه هوایی کشور بصورت اتوماتیک * رزرو ، تخصیص ، حذف و خارج از سرویس کردن پارکنیگ و پارک هواپیما توسط مارشالر * امکان ارسال هشدار و ارتباط از طریق سامانه پیامکی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
مدیریت APPRON فرودگاه
توسط sanay_khf در تاریخ 29 آبان 1393
سیستم فوق یک سامانه مدیریت پروازهای ورودی و خروجی به فروگاه میباشد. امکانات آن به شرح ذیل میباشد: * مدیریت کاربران و سطح دسترسی آنها * مدیریت ایرلاین ها AirLines * مدیریت انواع هواپیما * مدیریت انواع پارکینگ و Zone که قابلیت نمایش و مدیریت پارکینگ بصورت عکس هوایی و گرافیکی را دارد. * مدیریت شرکتهای خدماتی و سرویس دهنده های هواپیما * دریافت اطلاعات پرواز از سامانه هوایی کشور بصورت اتوماتیک * رزرو ، تخصیص ، حذف و خارج از سرویس کردن پارکنیگ و پارک هواپیما توسط مارشالر * امکان ارسال هشدار و ارتباط از طریق سامانه پیامکی
مهارت های استفاده شده
1
396
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sanay_khf