سایت املاک شهرصنعت
توسط sanay_khf در تاریخ 11 تیر 98
سایت املاک شهرصنعت
یکی از کارهای تخصصی بنگاههای املاک مدیریت مشتریان ، فایلها و کارشناسان هست که در اکثر مواقع ، بدلیل سوء مدیریت این اهم ها در بنگاه، باعث از بین رفتن رضایت مشتریان و کارشناسان و در نهایت کاهش درآمد حاصل از فروش ملک است. این سیستم با نگرشی کاملا تخصصی در اختیار یک بنگاه معاملاتی بویژه در بخش صنعت و کارگاهی توسعه و تولید شده است. نمونه موفق آن در املاک شهرصنعت واقع در تهران بهره برداری شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
سایت املاک شهرصنعت
توسط sanay_khf در تاریخ 11 تیر 1398
یکی از کارهای تخصصی بنگاههای املاک مدیریت مشتریان ، فایلها و کارشناسان هست که در اکثر مواقع ، بدلیل سوء مدیریت این اهم ها در بنگاه، باعث از بین رفتن رضایت مشتریان و کارشناسان و در نهایت کاهش درآمد حاصل از فروش ملک است. این سیستم با نگرشی کاملا تخصصی در اختیار یک بنگاه معاملاتی بویژه در بخش صنعت و کارگاهی توسعه و تولید شده است. نمونه موفق آن در املاک شهرصنعت واقع در تهران بهره برداری شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
146
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر sanay_khf