استودیو طراحی شات
توسط saradehji در تاریخ 26 آذر 97
استودیو طراحی شات
طراحی لوگو برای استودیو طراحی شات با الهام از مجسمه داود میکل آنژ
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
استودیو طراحی شات
توسط saradehji در تاریخ 26 آذر 1397
طراحی لوگو برای استودیو طراحی شات با الهام از مجسمه داود میکل آنژ
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
102
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر saradehji