ترجمه تخصصی مهندسی برق
توسط tarjomearvand در تاریخ 14 مرداد 98
ترجمه تخصصی مهندسی برق
عنوان به انگلیسی: Power system reliability evaluation considering cyber-malfunctions in substations عنوان به فارسی: ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم با در نظر گرفتن اختلال سایبری در پست¬ها
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ترجمه تخصصی مهندسی برق
توسط tarjomearvand در تاریخ 14 مرداد 1398
عنوان به انگلیسی: Power system reliability evaluation considering cyber-malfunctions in substations عنوان به فارسی: ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم با در نظر گرفتن اختلال سایبری در پست¬ها
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
115
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر tarjomearvand