طراحی بروشور برای شرکت آفا
توسط amirmasoudborqei در تاریخ 27 اردیبهشت 98
طراحی بروشور برای شرکت آفا
بروشور با ترکیب زرد و مشکی در قالبی جذاب و کارآمد برای شرکت آفا طراحی شده است (جلد)
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی بروشور برای شرکت آفا
توسط amirmasoudborqei در تاریخ 27 اردیبهشت 1398
بروشور با ترکیب زرد و مشکی در قالبی جذاب و کارآمد برای شرکت آفا طراحی شده است (جلد)
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
16
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر amirmasoudborqei