مجموعه آموزشی تصویری زبان Oxford word skills
توسط moh3n30vil در تاریخ 24 شهریور 98
مجموعه آموزشی تصویری زبان Oxford word skills
تولید مجموعه آموزشی ویدیویی زبان انگلیسی Oxford Word Skills با لهجه بریتیش در قالب 80 درس
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
مجموعه آموزشی تصویری زبان Oxford word skills
توسط moh3n30vil در تاریخ 24 شهریور 1398
تولید مجموعه آموزشی ویدیویی زبان انگلیسی Oxford Word Skills با لهجه بریتیش در قالب 80 درس
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
7
185
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر moh3n30vil