طراحی جلد کتاب (گام‌های آغازین طلایی)
توسط shafag97 در تاریخ 22 فروردین 98
طراحی جلد کتاب (گام‌های آغازین طلایی)
این کتاب مربوط به روش ها و ایده های خلاق برای بهتر شدن روش و معیشت و نگاه به زندگی می‌باشد. و هدفش ایجاد تغییر در روش و منش روزمره است. لذا از چتر ها بعنوان مردم استفاده شده که مثل روزها ومردم عادی از خیابان و خط‌کشی عبور می‌کنند، اما یک نفر طلایی رنگ است و روش دیگری انتخاب کرده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی جلد کتاب (گام‌های آغازین طلایی)
توسط shafag97 در تاریخ 22 فروردین 1398
این کتاب مربوط به روش ها و ایده های خلاق برای بهتر شدن روش و معیشت و نگاه به زندگی می‌باشد. و هدفش ایجاد تغییر در روش و منش روزمره است. لذا از چتر ها بعنوان مردم استفاده شده که مثل روزها ومردم عادی از خیابان و خط‌کشی عبور می‌کنند، اما یک نفر طلایی رنگ است و روش دیگری انتخاب کرده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
975
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر shafag97