بهترین فریلنسرهای تدریس خصوصی را به راحتی پیدا کنید

پونیشا خانه فریلنسرهای ایران است. پروژه های خود با مهارت تدریس خصوصی را به راحتی برون سپاری کنید و برای انجام آنها به صورت موقت نیروی متخصص استخدام کنیدنظرات برخی از مشتریان ما


پروژه چطور کار می‌کند

create project
١. ایجاد پروژه
تدریس خصوصی
hire
٢. استخدام
بهترین فریلنسرها را پیدا کنید
secure payment
٣. پرداخت امن
بعد از تحویل پروژه پرداخت را آزاد کنید
rate freelancer
۴. رتبه
ثبت رتبه برای فریلنسر

ایده های خود را با فریلنسرهای تدریس خصوصی به واقعیت تبدیل کنید