ربات جمع آوری خبر
توسط afshar.salar در تاریخ 19 شهریور 97
ربات جمع آوری خبر
اخبار براساس feed های تعریف شده خبرگزاری ها گردآوری شده و به گروه تلگرامی ارسال میشود و بعد از تایید سردبیران در سایت خبرگزاری مورد نظر انتشار می یابد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ربات جمع آوری خبر
توسط afshar.salar در تاریخ 19 شهریور 1397
اخبار براساس feed های تعریف شده خبرگزاری ها گردآوری شده و به گروه تلگرامی ارسال میشود و بعد از تایید سردبیران در سایت خبرگزاری مورد نظر انتشار می یابد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
6
191
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر afshar.salar