پیاده سازی الگوریتم segmentation اشیا و افراد
توسط mhrah در تاریخ 02 آذر 98
پیاده سازی الگوریتم segmentation اشیا و افراد
این الگوریتم بر پایه شبکه عصبی mask-rcnn نوشته شده و جهت سگمنت کردن اشیا و افراد در تصاویر بکار برده می شود.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پیاده سازی الگوریتم segmentation اشیا و افراد
توسط mhrah در تاریخ 02 آذر 1398
این الگوریتم بر پایه شبکه عصبی mask-rcnn نوشته شده و جهت سگمنت کردن اشیا و افراد در تصاویر بکار برده می شود.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
6
152
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mhrah