کاریکاتور
توسط mohammad_222 در تاریخ 20 اسفند 96
کاریکاتور
این پروژه ها بعضا کارهای شخصی و تعدادی هم به سفارش مشتری بوده که همگی با نرم افزار فتوشاپ و با استفاده از قلم نوری wacom intous طراحی شدن.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
کاریکاتور
توسط mohammad_222 در تاریخ 20 اسفند 1396
این پروژه ها بعضا کارهای شخصی و تعدادی هم به سفارش مشتری بوده که همگی با نرم افزار فتوشاپ و با استفاده از قلم نوری wacom intous طراحی شدن.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
128
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mohammad_222