جلد کتاب هنرهای رزمی
توسط shafag97 در تاریخ 22 مرداد 97
جلد کتاب هنرهای رزمی
این کتاب راجع به ووشو، تکواندو، کاراته، کنگ‌فو، بکس و جودو هستش. لذا از آیکون‌های این ورزش‌های رزمی و کمربند استفاده شده. طرح کلی شبیه به لباس رزمی است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
جلد کتاب هنرهای رزمی
توسط shafag97 در تاریخ 22 مرداد 1397
این کتاب راجع به ووشو، تکواندو، کاراته، کنگ‌فو، بکس و جودو هستش. لذا از آیکون‌های این ورزش‌های رزمی و کمربند استفاده شده. طرح کلی شبیه به لباس رزمی است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
347
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر shafag97