طراحی و دیزاین داخلی ماهنامه (مجله شادی) - ضمیمه مشاهده شود.
توسط shafag97 در تاریخ 19 فروردین 98
طراحی و دیزاین داخلی ماهنامه (مجله شادی) - ضمیمه مشاهده شود.
(متن این مجله در این تصاویر نهایی نیستند پس ایراداتی در متن وجود داره) این مجله هیچ یک از طرح های داخلیش برداشت از جای دیگری نیست و تماما کار شده و با نرم افزار بصورت با کیفیت ساحته شدن. این مجله طوری دیزاین شده که هر صفحش طرح مخصوص خودشو داره و این باعث شده مخاطب رو به تنوع بندازه و فانتزی بودن کار رو بهش القا بکنه
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی و دیزاین داخلی ماهنامه (مجله شادی) - ضمیمه مشاهده شود.
توسط shafag97 در تاریخ 19 فروردین 1398
(متن این مجله در این تصاویر نهایی نیستند پس ایراداتی در متن وجود داره) این مجله هیچ یک از طرح های داخلیش برداشت از جای دیگری نیست و تماما کار شده و با نرم افزار بصورت با کیفیت ساحته شدن. این مجله طوری دیزاین شده که هر صفحش طرح مخصوص خودشو داره و این باعث شده مخاطب رو به تنوع بندازه و فانتزی بودن کار رو بهش القا بکنه
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
986
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر shafag97